+420 721 307 075 +420 703 484 159
Ubytování na Jarošce - Penzion Hodonín a ubytování v soukromí

Vykopávky Mikulčice

Do přírody na slovanské vykopávky

Archeologické naleziště v Mikulčicích je vzdáleno 13 km od Hodonína. Jedná se o národní kulturní památku zvanou Slovanské hradiště v Mikulčicích. Je zde možné se dostat částečně po cyklostezce. Byly zde nalezeny důkazy o osídlení zdejší krajiny již v nejstarších dobách. V muzeu můžeme shlédnout nejenom předměty denní potřeby (keramika, železné výkovky, kamenné předměty), ale také výrobky uměleckého řemesla. Zdejší kovolitci a šperkaři je vyráběli ze železa, bronzu, stříbra či zlata. Honosné součásti velmožné výstroje - meče, ostruhy stejně jako šperky - náušnice, gombíky, prsteny - představují mistrovské kusy raně středověkého uměleckého řemesla. Unikátní jsou zvláště dřevěné nálezy, které se v našem prostředí běžně nedochovávají. Tyto nálezy, mezi nimiž jsou dřevěné čluny - monoxyly, byly objeveny při výzkumu zaniklých říčních koryt. Na pěším návštěvnickém okruhu po hradišti jsou vyznačeny základy dvanácti objevených kamenných staveb – kostelů, a jednoho knížecího paláce z 9. století. Významné mocenské centrum v době Velké Moravy – prvního státního útvaru západních Slovanů.

 

Novinky v našem ubytování a v Hodoníně